Den her krise bliver så stor, og dens økonomiske konsekvenser så enorme, at det bliver meget værre end finanskrisen. Der skal meget mere til, hvis EU skal virke overbevisende. Den Europæiske Centralbank bliver nødt til at træde meget mere i karakter.


Læs flere citater