Liberalismen bliver hurtigt gold, hvis den alene bliver et spørgsmål om skattelettelser og minimalstat. Højskolevenstre har gennem tiden løftet vigtige diskussioner om for eksempel dannelse, frie skoler, frihedsrettigheder og kulturens og religionens plads i samfundslivet. Lige nu lever de temaer en hensygnende tilværelse ikke bare i Venstre, men i hele Folketinget, i hvert fald hvad liberale input angår.

Henrik Hoffmann-Hansen Henrik Hoffmann-Hansen, Politisk redaktør, Kristeligt Dagblad

Leder 29. juni 2020, i anledning af Venstres 150 års dag


Læs flere citater