Jeg var heldigvis ikke med i VLAK-regeringen. Det vil jeg gerne have mig frabedt, for det var dog den værste regering, jeg kan komme i tanke om.

Bertel Haarder Bertel Haarder, MF (V), fhv. minister, formand for Det Kgl. Teater, Udenrigsudvalget og Nordisk Råd

I Erik Holsteins portrætinterview, Altinget Magasin, oktober 2020


Læs flere citater