Jeg har været justitsminister i det her land. Jeg har værnet om retssikkerhed, og at man ikke er skyldig, indtil det modsatte er bevist. Der er ikke omvendt bevisførelse i Danmark, og der skal vi altså passe på. Jeg bakker op om MeToo, jeg bakker op om, at vi skal have en anden kultur, og at vi ikke skal have en krænkelseskultur, men vi skal passe på, at vi i jagten på det ikke sætter grundlæggende retsprincipper over styr.

Frank Jensen Frank Jensen, Fhv. justits- og forskningsminister og MF (S), fhv. S-næstformand, fhv. overborgmester

På pressemøde oktober 2020, hvor han går som overborgmester og S-næstformand


Læs flere citater