Kommende Fondsdeadlines

Specifik deadline

 • Simon Spies Fonden
  Titel: Institutioner og foreninger med almennyttigt- og almentvelgørende formål
  Ansøgningsfrist: 01. august 2019
 • Statens Kunstfond
  Titel: Amatørmusik, amatørområdets landsdækkende organisationer og foreninger
  Ansøgningsfrist: 15. august 2019
  Beløb: 500.000.000 DKK
 • I. F. Lemvigh Müllers Fond
  Titel: Kulturelle & nationale samt humanitære & sociale formål
  Ansøgningsfrist: 15. august 2019
  Beløb: 9.500.000 DKK
 • Vanførefonden
  Titel: Foreninger og selvejende institutioner for bevægelseshandicappede
  Ansøgningsfrist: 16. august 2019
  Beløb: 5.200.000 DKK
 • Frederiksbergfonden
  Titel: Stærke civilsamfund gennem bidrag til organisationer, foreninger mm.
  Ansøgningsfrist: 27. august 2019
  Beløb: 8.293.000 DKK
 • Powered by

Kontinuerlig deadline

DET SKER I CIVILSAMFUNDET

Fødselsdage

Moustapha Saad Kassem
Moustapha Saad Kassem

Professor, overlæge, dr.med., Syddansk Uni., adj. professor i stamcellebiologi, Københavns Uni., fhv. formand for Demokratiske Muslimer 60 år den 21. juli Sig tillykke

Jens Maibom Pedersen
Jens Maibom Pedersen

Formand, KFUM's Sociale Arbejde, formand Dansk Diakoniråd, formand Silkeborg Højskole, næstformand i Jysk Børneforsorg og Danske Diakonhjem, forstander, Diakonhøjskolen 60 år den 21. juli Sig tillykke

Se flere »