Kommende Fondsdeadlines

Specifik deadline

 • Frantz Hoffmanns Mindelegat
  Titel: Institutioner, der varetager almenvelgørende, sociale samt kulturelle formål
  Ansøgningsfrist: 01. marts 2020
 • Simon Spies Fonden
  Titel: Institutioner og foreninger med almennyttigt- og almentvelgørende formål
  Ansøgningsfrist: 01. marts 2020
 • Marie og M.B. Richters Fond
  Titel: Almennyttige institutioner og personer i økonomisk trang
  Ansøgningsfrist: 01. april 2020
  Beløb: 7.100.000 DKK
 • Arne V. Schleschs Fond
  Titel: Kulturelle og almennyttige formål
  Ansøgningsfrist: 01. april 2020
 • Elly og Jens Rasmussens Fond
  Titel: Almennyttige formål med særlig vægt på ældre menneskers livskvalitet
  Ansøgningsfrist: 01. april 2020
 • Powered by

Kontinuerlig deadline