Forskningsgrupper/ph.d.-stud./lægers forskning i sygdomme, der fører til handicap

Fondens formål, som fremgår af legatets fundats (vedtægter), er at yde støtte til lægevidenskabelig forskning af sygdomme, der medfører fysisk handicap såsom sclerose, spastisk lammelse, cancer og hjertesygdomme samt direkte og ved gaver til institutioner og lignende at yde støtte til bedring af handicappedes levevilkår. I årenes løb har fonden blandt andet støttet forskningsgrupper, ph.d.-studerende og læger i forsknings øjemed, ligesom fonden har uddelt midler til velgørende foreninger og institutioner såsom Sclerose Foreningen, Børns Vilkår, Danske Hospitals Klovne, Familier med kræftramte børn og Danske Døvblinde. Endelig har et betydeligt antal enkeltpersoner (private) årligt modtaget et legat på grund af sygdom, der har medført et handicap.

Se mere på Legatbogen

Beløb:
20.000 DKK

Støtter
  • Videnskabelig forskning af sygdomme, der medfører et fysisk handicap
  • Normalt til lægefaglige forskningsgrupper, ph.d.-studerende og læger i forbindelse med et forskningsprojekt, der som oftest foregår i hospitalsregi
  • Forskning af sygdomme, der medfører fysisk handicap såsom sclerose, spastisk lammelse, cancer og hjertesygdomme
  • Ansøgere, der tidligere har ansøgt fonden om støtte og fået et legat eller et afslag. Uanset resultat kan fonden søges hvert år på ny

Støtter ikke