Erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige og kunstneriske formål

Fondens formål er ifølge dens fundats: At yde støtte til stifterens efterkommere. At yde hjælp til Kemp & Lauritzen koncernen, dennes nuværende og tidligere medarbejdere og ledelse samt efter omstændighederne også til sådanne medarbejderes pårørende. At yde støtte til fremme af erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige og kunstneriske formål.

Se mere på Legatbogen

Beløb
6.000.000 DKK årligt

Støtter
 • Fremme af erhvervsmæssige formål
 • Fremme af kulturelle formål
 • Fremme af videnskabelige formål
 • Fremme af kunstneriske formål
 • Primært sundhedsvidenskabelige formål, som har et direkte klinisk perspektiv, har væsentlig samfundsrelevans og solid videnskabelig tyngde samt kan gennemføres i et anerkendt og forsvarligt forskningsmiljø og af medarbejdere, der besidder videnskabelig erfaring eller talent
 • Efter lignende retningslinjer, således at der lægges vægt på væsentlig samfundsrelevans, solid tyngde og kvalitet samt ansøgerens erfaring, kvalifikationer og talent

Støtter ikke
 • Almindelig uddannelse, herunder specialeudfærdigelse
 • Videreuddannelser
 • Studierejser og studieophold
 • Deltagelse i faglige sammenkomster
 • Afholdelse af faglige sammenkomster