Produktudvikl., forskning mm. for dansk skibsfart/dansk værftsindustri

Ifølge Fondens fundats er formålet følgende: ” Fondens formål er at yde økonomisk støtte til initiativer og tiltag, der kan tjene til at udvikle og fremme dansk skibsfart og/eller dansk værftsindustri.” Fonden ser gerne ansøgninger om aktiviteter, der er innovative, fremadrettede og forretningsorienterede. Det vil sige projekter der udvikler kompetencerne og konkurrenceevnen i den danske maritime sektor. Fonden ønsker igennem uddelingsaktiviteterne at styrke branchens vækst og medvirke til øget beskæftigelse.

Se mere på Legatbogen

Beløb:
50.000.000 DKK

Støtter
 • Initiativer og tiltag, der kan tjene til at udvikle og fremme dansk skibsfart og/eller dansk værftsindustri
 • Produkt- og forretningsudvikling, herunder industriel produktudvikling, udvikling af innovative prototyper, forretningsudvikling, koncept- og systemudvikling; her ydes støtten i form af lån
 • Forskning, herunder anvendt forskning indenfor teknologi, forretningsudvikling og udredning. Forskningen skal være inkluderende og gerne skabe basis for bedre samarbejde, og at forskningsprojekterne skal danne basis for almen vidensdeling
 • Uddannelse, herunder ny- og videreudvikling af uddannelser, videreuddannelse af medarbejdere i Det Blå Danmark og rekrutteringskampagner
 • Konferencer og andre arrangementer, herunder relevante maritime konferencer, udstillinger, events og møder samt arrangementer, der har et fremadrettet perspektiv, og arrangementer, der er tilgængelige og åbne for deltagelse
 • Politiske initiativer, herunder initiativer der støtter politiske målsætninger og fremme af Det Blå Danmark internationalt
 • Udviklingen af Det Blå Danmark
 • Innovative og fremtidsorienterede aktiviteter
 • Projekter, der er til gavn for danske rederier, værfter og udstyrsproducenter
 • Gerne projekter med en katalytisk effekt, og som skaber jobs og har et erhvervsorienteret indhold eller er af almennyttig karakter
 • Erhvervsmæssige projekter med lån på op til 50% af projektets omkostninger
 • Afholdelse af interne projektomkostninger hos en støttemodtager, samt dennes mulige eksterne udlæg relateret direkte til projektet

Støtter ikke
 • Ordinære driftsomkostninger men kun afgrænsede projekter
 • Sejlsports aktiviteter eller sociale formål
 • ”Frikøb” af universitetsforskere
 • Projekter relateret til olie og gas udvinding eller anden energi tilvejebringelse, som vind, men gerne de maritime aktiviteter forbundet hermed
 • Generelt ikke markedsføringsaktiviteter, historiske formål eller bogudgivelser
 • Allerede igangsatte aktiviteter og hertil hørende afholdte omkostninger