Danske sydslesvigeres skoleophold i Danmark

Fonden har til formål at yde støtte til danske sydslesvigeres skoleophold i Danmark. Fonden yder primært støtte til ophold på efterskoler og i mindre grad til ophold på højskoler, landbrugsskoler, husholdningsskoler m.v.

Se mere på Legatbogen


Støtter
  • Sydslesvigeres skoleophold i Danmark
  • I høj grad ophold på efterskoler og kun i mindre grad ophold på højskoler, landbrugsskoler, husholdningsskoler m.v.
  • Skoleophold, hvor ansøger allerede er optaget på skolen, hvortil der søges tilskud

Støtter ikke
  • I indeværende skoleår