Andre formål af almen samfundsmæssig betydning

Otto Bruuns Fond har til formål at virke til fremme af dansk industri gennem økonomisk støtte til forskningsarbejde med betydning for dansk industri, herunder støtte af iværksættere og udvikling af industrielle opfindelser, samt støtte til institutioner eller personer, hvis virksomhed skønnes at have lignende betydning. Der ydes desuden støtte til velgørende samt andre formål af almen, samfundsmæssig betydning.

Se mere på Legatbogen

Beløb:
3.000.000 DKK

Støtter
  • Andre formål af almen samfundsmæssig betydning

Støtter ikke
  • Studier eller studieophold i udlandet