Inklusion, integration og mangfoldighed

SILM Fonden har til formål at støtte almennyttige og velgørende projekter og aktiviteter, der bidrager til fællesskabet og fremmer det gode liv i Danmark. Det kreative projekt, som inkluderer en stærk mission og vision, som tilfører hele samfundet værdi og gør en forskel, har stor bevågenhed hos os. Fonden er stiftet i 1991 og drives som selvejende institution.

Se mere på Legatbogen

Beløb:
390.000 DKK

Støtter
  • Inklusion, integration og mangfoldighed
  • Frivillige, insitutioner, foreninger og organisationer
  • Tværkulturelle projekter og aktiviteter, der er med til at fremme inklusion, integration og mangfoldighed blandt alle samfundsgrupper i Danmark

Støtter ikke