Almennyttige og velgørende formål

Fondens formue anvendes til almennyttige og velgørende formål alt efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. Endvidere kan fonden udøve anden finansiel virksomhed gennem investeringer i aktier eller andre kapitalandele og konvertible obligationer af enhver art samt pantebreve, fast ejendom eller lignende.

Se mere på Legatbogen

Beløb:
1.728.500 DKK

Støtter
  • Almennyttige og velgørende formål alt efter bestyrelsens nærmere bestemmelse, herunder sport, events, kunst, kultur, sociale aktiviteter og miljø
  • Gerne sammen med andre fonde, virksomheder eller offentlige instanser

Støtter ikke
  • Formål af studie-/uddannelsesmæssig karakter eller enkeltpersoner, ligesom rejseformål og bogudgivelser heller ikke tilgodeses
  • Personer, der har modtaget støtte fra fonden inden for de seneste 3 år