Almenvelgørende og almennyttige formål m.m.

Fondens formål er almenvelgørende og almennyttigt, herunder især at yde støtte til forældreløse og vanskeligt stillede børn, til sygdomsbehandling og sygdomsbekæmpelse, til forskning, til naturbevaring samt til andre humanitære uddannelsesmæssige, kunstneriske og kulturelle formål i Danmark og udlandet.

Se mere på Legatbogen

Beløb
3.000.000 DKK årligt

Støtter
  • Især forældreløse og vanskeligt stillede børn
  • Humanitære uddannelsesmæssige, kunstneriske og kulturelle formål i Danmark og udlandet
  • Foreninger/organisationer – og helst med ildsjæle bag

Støtter ikke
  • Udvekslingsophold og studier i udlandet
  • Bogudgivelser
  • Privatpersoner