Kunder i Fynske bank herunder foreningers idræts- og kulturelle aktiviteter

Fonden yder støtte til almennyttig eller velgørende formål. Fortrinsvis har fonden til formål at videreføre Svendborg Sparekasses virksomhed i Fynske Bank A/S, således at dette til stadighed fremstår som et konkurrencedygtigt og velkonsolideret pengeinstitut, og at udøve anden finansiel virksomhed gennem investeringer i aktier eller andre kapitalandele og konvertible obligationer i erhvervsdrivende virksomheder af enhver art.

Se mere på Legatbogen

Beløb
12.000.000 DKK årligt

Støtter
  • Almennyttige eller velgørende formål
  • Primært idræts- og kulturelle aktiviteter og det vil normalt være en betingelse at foreningen, som modtager af tilskud, er kunde i Fynske Bank

Støtter ikke
  • Enkeltpersoner
  • Rejser, studieture og udlandsophold
  • Drift og administration
  • Politiske og religiøse organisationer