Forskning og udvikling inden for effektiv energianvendelse hos slutbrugeren

Dansk Energis forsknings- og udviklingsprogram ELFORSK uddeler årligt 25 mio. kr. til forskellige forsknings- og udviklingsprojekter inden for effektiv energianvendelse.

Se mere på Legatbogen

Beløb:
2.500.000 DKK

Støtter
 • Forskning, udvikling og formidling inden for effektiv energianvendelse hos slutbrugeren (både erhverv/industri, kommunalt og privat) med midler fra Dansk Energis forskning og udviklingspulje, ELFORSK
 • Alle offentlige eller private virksomheder, universiteter og Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS) med et dansk CVR-nr. Hovedansøger skal have et dansk CVR-nr., men udenlandske projektdeltagere kan godt deltage, så længe projektet bidrager til fremme at teknologiudviklingen og effektiv energianvendelse i Danmark
 • Projekter inden for vores 7 indsatsområder: Bygninger, Ventilation, Belysning, Køling, Effekt- og styringselektronik, Industrielle processer samt Adfærd, barrierer og virkemidler
 • Udviklingen af energieffektive teknologier, metoder og virkemidler, som nedbringer eller flytter energiforbruget
 • Med fokus på at fremme sidegevinster som 'drivere' for implementering af elbesparende og energieffektive teknologier
 • F&U-arbejde og resultater, der får nytænkning i energiforskning til at føre til resultater – der gør gavn i det virkelige liv i industrien og i private husholdninger, i det offentlige og private erhvervsliv, hos rådgivere og hele energisektoren
 • Udvikling af energieffektive elbaserede alternativer til bygningsopvarmning baseret på fossile brændsler, samt energieffektivisere bygningsinstallationerne og deres anvendelse, og søge ineffektiv anvendelse af fossile brændsler i industriens processer erstattet med effektive elforsyningsprocesser
 • Projekter, der ikke kun er interessante teknologisk, men har anvendelsespotentiale inden for en overskuelig årrække
 • Projekter fra anvendt forskning, udvikling og frem til markedsintroduktion med krav om et nyskabende forsknings- og udviklingsindhold, en god projektsammensætning og formidling af projektresultater
 • Vidensindsamling, teoriudvikling, produkt- og systemudvikling, opbygning og drift af pilotanlæg samt formidling af projektets resultater
 • Kun undtagelsesvis med fuld støtte til fuldskala demonstrationsanlæg
 • Udredninger, men kun som forprojekter eller som en integreret del af et samlet projekt
 • Med vægtlægning af: - Den gode grønne idé, - Energieffektivisering, fleksibilitet og substitution, - Store besparelses- og markedspotentialer, - Bredt sammensatte projektteams med forskellige aktører og gerne med en slutbrugere i teamet, - Viden i anvendelse, - Projekter der tilgodeser elforbrugerne (virksomheder, kommuner, offentlige og private boligejere)
 • Projekter der bidrager med en egenfinansiering på mindst 50%

Støtter ikke
 • Projekter, som kan gennemføres uden støtte fra programmet
 • Ansøgninger der ikke er forhåndsregistrerede (se Forhåndsregistrering)