Enlige forældre eller samværsforældre under uddannelse

Fonden tilbyder rådgivning til enlige forældre. Herudover uddeles mindre legater til enlige forældre eller samværsforældre under uddannelse. Om Fonden kan hjælpe og antallet af familier Fonden kan hjælpe, varierer fra år til år alt efter hvor mange midler Fonden har.

Se mere på Legatbogen

Beløb
100.000 DKK årligt

Støtter
  • Enlige forældre eller samværsforældre under uddannelse - til julehjælp, sommerferiestøtte, efterskole
  • SU-berettigede uddannelser eller elevuddannelser
  • I de tilfælde, hvor ansøger i forvejen tager det maksimale SU-lån for forsørgere (såfremt ansøger går på SU-berettiget uddannelse)
  • Ud fra en individuel og konkret vurdering af ansøgers samlede sociale og økonomiske situation og derfor med varierende beløb
  • Med hjælp til selvhjælp

Støtter ikke
  • Som udgangspunkt ansøgere, der allerede har en uddannelse
  • Med varig forsøgelse