Initiativer der fremmer scenekunsten i DK og dansk scenekunst i udlandet

Statens Kunstfond uddeler omkring 500 mio. kr. om året til en lang række kunstneriske formål. Kunstfondens 12 udvalg modtager ansøgninger fra kunstnere, kunstnergrupper, kunstformidlere og kunstinstitutioner.

Se mere på Legatbogen

Beløb:
500.000.000 DKK

Støtter
 • Initiativer, der fremmer scenekunsten i Danmark og dansk scenekunst i udlandet (scenekunst for børn, unge og voksne)
 • Professionelle scenekunstaktører: mindre teatre, scenekunstgrupper og uafhængige scenekunstnere
 • Initiativer, der fremmer scenekunst med høj kunstnerisk kvalitet, herunder, at fremme udviklingen af nye scenekunstformer og anden eksperimenterende virksomhed indenfor scenekunst
 • Med både projekt- og driftstøtte
 • Udviklingsprojekter; her forstås kunstnerisk udviklingsarbejde - typisk workshops, laboratorier, koncept- eller formatudvikling o.lign., der ikke nødvendigvis vises for et publikum, og for hvilke der ikke må tages entré
 • Også opstartsprojekter i samarbejde med teatre og kommuner med henblik på, at teatret efterfølgende kan søge om at opnå status som et refusionsberettiget egnsteater
 • På baggrund af bestemte kunstneriske kriterier, samt andre vurderingskriterier - se evt. "Opslag og retningslinjer"

Støtter ikke
 • Det Kongelige Teater, landsdelsscenerne, Den jyske Opera eller teatrene under det Københavnske Teatersamarbejde
 • Allerede påbegyndte aktiviteter
 • Produktion af forestillinger
 • Med udviklingsstøtte til produktion af forestillinger