Børn og unges møde med professionelle kunstnere (Huskunstnerordningen)

Statens Kunstfond uddeler omkring 500 mio. kr. om året til en lang række kunstneriske formål. Kunstfondens 12 udvalg modtager ansøgninger fra kunstnere, kunstnergrupper, kunstformidlere og kunstinstitutioner.

Se mere på Legatbogen

Beløb:
500.000.000 DKK

Støtter
 • Børn og unges møde med professionelle kunstnere (Huskunstnerordningen)
 • Med kunstnerhonorar i forbindelse med børn og unges møde med professionelle kunstnere i skoler, daginstitutioner m.m.
 • Ansøgninger fra skoler/ungdomsuddannelser og div. dagtilbud for børn og unge, kommuner og regionale netværk, kulturinstitutioner, professionelle kunstnere, foreninger samt andre institutioner med tilbud for børn og unge
 • Huskunstnerforløb, hvor børn og unge i alderen 0 til 19 år får indblik og erfaring i kunstneriske processer gennem et møde med en professionel, aktiv kunstner
 • Huskunstnerforløb, der baseres på et partnerskab mellem institution og kunstner
 • Huskunstnerforløb, der er involverende og giver børn/unge erfaring med aktivt at følge, deltage og fordybe sig i en professionel kunstnerisk proces på kunstens egne præmisser
 • Huskunstnerforløb, der vægter processen og ikke et eventuelt afsluttende produkt
 • Huskunstnerforløb, der styrker børn og unges relation til kunst, gribe dem, og ansporer dem til en kritisk og nysgerrig tilgang til kunsten og dens vilkår
 • Huskunstnerforløb, der giver børn og unge forståelse for værktøjer og metoder i den kunstneriske proces
 • Møder, der sker gennem workshops, arbejdende værksteder o. lign.
 • Projekter, der enten tager udgangspunkt i den enkelte kunstart (arkitektur, billedkunst, kunsthåndværk og design, litteratur, musik, scenekunst) eller er et tværkunstnerisk samarbejde
 • Både længerevarende projekter, der varer op til et skole- eller kalenderår, og mindre initiativer, der dog som hovedregel skal forløbe over 5 dage. Disse kan indeholde forberedelse og er ikke nødvendigvis fulde arbejdsdage de dage, hvor der er møde med børnene. Projektet kan evt. fordeles på mindre moduler henover en længere periode
 • Også huskunstnerforløb, der gentages over for flere grupper af børn/unge. Ønsker du som kunstner at søge tilskud til flere, ens, enkeltstående forløb, skal du indsende en samlet ansøgning for skoleåret/kalenderåret
 • Ud fra ni faste kriterier, læs disse i "Opslag"
 • Dækning af honorar til den/de deltagende kunstnere i et huskunstnerforløb, som er baseret på et partnerskab mellem institution og kunstner, og hvor institutionen er medfinansierende
 • Med tilskud til dækning af op til 75 % af det samlede kunstnerhonorar og med et minimumhonorar på DKK 20.000, (dvs. minimum ansøgt beløb DKK 15.000)

Støtter ikke
 • Enkeltstående foredrag, forestillinger, koncerter, udstillinger og værker
 • Produktion, udsmykningsopgaver o. lign.
 • Semesteransatte gæstelærere
 • Huskunstnerforløb, hvis afvikling er påbegyndt inden ansøgningsfristen
 • Studerende
 • Dækning af evt. udgifter til kunstnerens transport/ophold eller til materialer mv. Sådanne udgifter forudsættes afholdt af institutionen eller finansieret via andre midler