Udenlandske musikaktører (internationale besøgsprogrammer)

Statens Kunstfond uddeler omkring 500 mio. kr. om året til en lang række kunstneriske formål. Kunstfondens 12 udvalg modtager ansøgninger fra kunstnere, kunstnergrupper, kunstformidlere og kunstinstitutioner.

Se mere på Legatbogen

Beløb:
500.000.000 DKK

Støtter
 • Udenlandske festivalledere, koncertarrangører, musikproducere, musikproducenter, agenter, musikjournalister m.fl.
 • Internationale ansøgere - dog skal de have en dansk vært, der fungerer som ansøger
 • Danske musikfestivaler, koncertarrangører og organisationer, der ønsker at organisere samlede internationale besøgsprogrammer
 • Udenlandske musikaktører, fx musikfestivaler, koncertarrangører, musikjournalister m.fl., der ønsker at komme på besøgsprogram i Danmark med en dansk vært
 • Aktiviteter, der fremmer musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet
 • Såfremt mindst ét af følgende kriterierne er opfyldt:
 • 1) Besøg, som fremmer og styrke danske musikere, komponister og/eller danske musikinstitutioners/organisationers internationale netværk
 • 2) Besøg, som på afgørende vis fremmer udlandets kendskab til danske musikere, komponister og/eller danske musikinstitutioner/organisationer
 • 3) Besøg, som fremmer konkrete samarbejder mellem den danske og udenlandske musikscene
 • 4) Besøg, som fremmer udenlandske musikjournalisters kendskab til den danske musikscene
 • Besøgsprogrammer: det typiske program har en varighed på 3-7 dage, men der kan også søges støtte til længerevarende ophold, hvor ansøgeren selv har arrangeret indkvartering
 • Efter krav om, at rejse og ophold skal være almindelig "economy class" - det er altså også kun disse to udgiftsposter, der støttes

Støtter ikke
 • Diæter m.m.