Internationale koncertaktiviteter - klassisk musik

Statens Kunstfond uddeler omkring 500 mio. kr. om året til en lang række kunstneriske formål. Kunstfondens 12 udvalg modtager ansøgninger fra kunstnere, kunstnergrupper, kunstformidlere og kunstinstitutioner.

Se mere på Legatbogen

Beløb:
500.000.000 DKK

Støtter
 • Internationale koncertaktiviteter
 • Professionelle klassiske ensembler, solister, arrangører og lignende
 • Under forudsætning af, at hovedparten af repertoiret er klassisk musik
 • Internationale turnéer og koncertrejser inden for jazz, rock, pop, folkemusik, ny kompositionsmusik, verdensmusik samt relaterede genrer
 • Aktiviteter inden for bestemte genreorganisationer, se evt. "Opslag og retningslinjer"
 • Aktiviteter, som fremmer musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet
 • Rejser, der som hovedregel skal afholde minimum tre koncerter i forbindelse med rejsen
 • Med fokus på projekter, der medvirker til at fremme udviklingen af det professionelle danske musikliv, tilgodeser nye talenter inden for det professionelle danske musikliv samt medvirker til at fremme kendskabet til dansk klassisk musik i udlandet
 • Under forudsætning af, at hovedparten af repertoiret er klassisk musik

Støtter ikke
 • Projekter, der er afviklet eller påbegyndt inden ansøgningsfristen
 • Landsdelsorkestrene, DR's kor og ensembler, Det Kgl. Teaters kor og ensembler, Den Jyske Operas kor og Forsvarets Musikkorps