Musikeres/komponisters internationale udviklings- og netværksaktiviteter

Statens Kunstfond uddeler omkring 500 mio. kr. om året til en lang række kunstneriske formål. Kunstfondens 12 udvalg modtager ansøgninger fra kunstnere, kunstnergrupper, kunstformidlere og kunstinstitutioner.

Se mere på Legatbogen

Beløb:
500.000.000 DKK

Støtter
 • Musikeres og komponisters udviklings- og netværksaktiviteter
 • Danske musikere og komponisters ophold, rejselegater og residencies i udlandet, ved støtte til disse musikere og komponister
 • Danske værter, disse kan søge støtte til ophold for udenlandske musikere og komponister
 • Udviklings- og netværksaktiviteter eller residency ophold i udlandet på min. 2 uger
 • Institutioner og aktører inden for dansk musikliv med tilskud som vært for udenlandske musikere eller komponister i en periode fra 2 uger til 3 måneders varighed
 • Ophold i Danmark, hvor værten er professionelt arbejdende og har ansvaret for residenten, hvad angår bolig og praktiske problemer
 • Ophold, som er netværksskabende og medvirker til internationalisering af det danske musik- og kunstliv
 • Opholds- og boligudgifter med op til DKK 15.000 pr. måned og med administrationsgebyr à DKK 2.000 pr. måned for dansk vært
 • Rejseudgifter til og fra Danmark på økonomiklasse
 • Efter fokus på den kunstneriske kvalitet. Her lægges særligt vægt på beherskelse af form og udtryk, originalitet og nyskabelse samt vision og ambition

Støtter ikke
 • Udenlandske musikere og komponister - disse kan ikke selv søge
 • Musikere og komponister under uddannelse
 • Projekter, der er afviklet eller påbegyndt inden ansøgningsfristen
 • Uddannelse og kurser for enkeltpersoner
 • Aktiviteter, der væsentligst er koncertturnéer. Her henvises til puljerne til internationale koncertaktiviteter hos genreorganisationerne og projektstøtteudvalget
 • Ophold der allerede er fuldt finansierede af en værtsinstitution eller ophold ved residencies, kulturinstitutter og institutioner i udlandet, der er drevet fra Danmark