Udgivelser af publikationer, informationsvirksomhed mv. om musik

Statens Kunstfond uddeler omkring 500 mio. kr. om året til en lang række kunstneriske formål. Kunstfondens 12 udvalg modtager ansøgninger fra kunstnere, kunstnergrupper, kunstformidlere og kunstinstitutioner.

Se mere på Legatbogen

Beløb:
500.000.000 DKK

Støtter
 • Udgivelser af tidsskrifter, publikationer, informations- og dokumentationsvirksomhed om musik
 • Alle undtagen institutioner, der har en flerårig aftale med Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik
 • Udgivelse af tidsskrifter og andre publikationer om musik herunder webudgivelser og anden elektronisk formidling
 • Informations-, formidlings- og dokumentationsvirksomhed. Det kan fx. være dokumentation af musikalske genrer, perioder og kunstnere
 • Med fokus på den faglige kvalitet
 • Med særligt fokus på originalitet og nyskabelse, vision og ambition, udbredelse (udgivelse og distribution), relevans i forhold til fremme af musiklivet samt høj kvalitet i projektets form og indhold
 • Med fokus på projekter med forskellige aspekter af diversitet inden for fx. køn, etnicitet, geografi, alder og sociale forhold

Støtter ikke
 • Institutioner, der har en flerårig aftale med Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik
 • Fremstilling af promotion-materiale
 • Komposition, indspilning og produktion af musik
 • Udvikling og udgivelse af musikpædagogisk materiale, disse henvises til puljen "Børn og unge - læringsmiljøer"
 • Arbejdslegater
 • Foreningers og organisationers medlemsrelaterede hjemmesider, nyhedsbreve m.v.