Amatørmusik, amatørområdets landsdækkende organisationer og foreninger

Statens Kunstfond uddeler omkring 500 mio. kr. om året til en lang række kunstneriske formål. Kunstfondens 12 udvalg modtager ansøgninger fra kunstnere, kunstnergrupper, kunstformidlere og kunstinstitutioner.

Se mere på Legatbogen

Beløb:
500.000.000 DKK

Støtter
  • Amatørområdets landsdækkende organisationer og foreninger samt arrangører af amatørmusikaktiviteter af landsdækkende interesse
  • Musikfremmende aktiviteter af landsdækkende interesse, herunder navnlig kurser, dirigentkurser, stævner og lignende
  • Med forventning om, at der er en rimelig egenfinansiering i form af deltagerbetaling eller finansiering fra anden side
  • Med fokus på, at aktivitetens betydning for styrkelse af kvalitet og mangfoldighed i amatørmusiklivet
  • Med fokus på musikfaglighed og udvikling, vision og ambition samt behov og effekt
  • Med fokus på, at projektet bidrager til fornyelse inden for musiklivet, samt at projekterne og aktiviteterne har national interesse

Støtter ikke
  • Institutioner, der har en flerårig aftale med Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik