Produktion af eksisterende, danske trykte tidsskrifter og nettidsskrifter

Statens Kunstfond uddeler omkring 500 mio. kr. om året til en lang række kunstneriske formål. Kunstfondens 12 udvalg modtager ansøgninger fra kunstnere, kunstnergrupper, kunstformidlere og kunstinstitutioner.

Se mere på Legatbogen

Beløb:
500.000.000 DKK

Støtter
 • Produktion af danske trykte tidsskrifter og nettidsskrifter, som har et klart almenkulturelt sigte, og som er alment tilgængelige
 • Allerede eksisterende almenkulturelle tidsskrifter. Både trykte tidsskrifter og webtidsskrifter kan søge
 • Tidsskrifter, der behandler emner almenfagligt for en bred kreds af læsere, eller tidsskrifter med væsentlig betydning for kunstneriske miljøer inden for litteratur, billedkunst, arkitektur, musik, scenekunst og design og kunsthåndværk
 • Tidsskrifter, der er kritisk reflekterende i forhold til sit stof
 • Tidsskrifter med gennemført æstetisk formsprog og grafisk udtryk af høj kvalitet
 • Tidsskrifter, som gør et snævert emne tilgængeligt for udenforstående
 • Tidsskrifter, der er fagligt overbevisende og reflekterer over mediet
 • Tidsskrifter, som er væsentligt i forhold til et specifikt kunstnerisk miljø
 • Med tilskud til et års drift
 • På baggrund af en konkret og skønsmæssig vurdering af det enkelte tidsskrift. Tidsskriftet vurderes efter målgruppe, støttebehov og dets betydning for dansk kulturliv

Støtter ikke
 • Opstart, professionalisering og udvikling af eksisterende tidsskrifter eller markedsføringsprojekter
 • Tidsskrifter, der uddeles gratis, heller ikke i markedsføringsøjemed, bortset fra internettidsskrifter
 • Medlemsblade for foreninger eller blade, hvis indhold overvejende har karakter af medlemsinformation
 • Engangsudgivelser, som ikke indgår i den planlagte udgivelsesrække (temanumre, enkeltstående projekter)
 • Tidsskrifter, der alene påtænkes udgivet og dermed ikke allerede har været udgivet (opstartsstøtte)
 • Tidsskrifter, der udgives af politiske partier eller har overvejende politisk indhold
 • Lokale anliggender
 • Hobby- og amatørvirksomheder
 • Nettidsskrifter, der blot er netudgaver (typisk pdf-filer) af det trykte tidsskrift
 • Webportaler, der blot fungerer som indgang til en række andre ressourcer
 • Tidsskrifter, hvis indhold er af overvejende refererende karakter
 • Tidsskrifter, der udkommer på podcast