Internationale aktiviteter inden for scenekunstområdet

Statens Kunstfond uddeler omkring 500 mio. kr. om året til en lang række kunstneriske formål. Kunstfondens 12 udvalg modtager ansøgninger fra kunstnere, kunstnergrupper, kunstformidlere og kunstinstitutioner.

Se mere på Legatbogen

Beløb:
500.000.000 DKK

Støtter
 • Aktiviteter med internationalt indhold inden for scenekunstområdet
 • Professionelle scenekunstaktører: mindre teatre, scenekunstgrupper og uafhængige scenekunstnere
 • Aktiviteter i Danmark; Internationale gæstespil, netværksopbygning og research (herunder også gæster til forestillinger i DK) samt internationale residencies i Danmark
 • Aktiviteter i udlandet; turnevirksomhed, netværksopbygning og research (herunder deltagelse i workshops som oplægsholder) med henblik på internationale samarbejder som f.eks. co-produktioner samt residencies i udlandet
 • Især scenekunst af høj kunstnerisk kvalitet, ansøgninger, hvor der søges til en hel sæson/et helt års samlede internationale aktiviteter og aktiviteter, der tydeligt skal bruges i ansøgers videre arbejde
 • Især aktiviteter, hvor der er indtænkt erfaringsudveksling med et dansk scenekunstmiljø og gæstespil/turneaktiviteter, der rummer flere forestillinger og yderligere tilknyttede aktiviteter (netværk, workshop/master classes, research)
 • Især aktiviteter, hvor der er en dokumenteret gensidighed ift. ressourcer og interesser, samt hvor der er indtænkt gensidighed i kulturudvekslingen med henblik på fremtidigt samarbejde og aktiviteter, hvor der er indtænkt erfaringsudveksling med et dansk scenekunstmiljø
 • Efter visse kriterier og prioriteter, se "Opslag og retningslinjer"

Støtter ikke
 • Det Kongelige Teater, landsdelsscenerne, Den jyske Opera eller teatrene under det Københavnske Teatersamarbejde
 • Udgifter i forbindelse med nye produktioner
 • Kunstnerisk udviklende rejser
 • Uddannelsesformål for enkeltpersoner
 • I forvejen påbegyndte aktiviteter