Værdigt trængende under uddannelse, sygdom eller virksomhedsudvikling

Det Saxildske Familiefond har til formål at yde økonomisk støtte til værdigt trængende personer under uddannelse, etablering eller udvidelse af virksomhed samt til sygdom og rekreation, herunder især ældre og svage. Efterkommere af civilingeniør Jørgen Saxild har fortrinsret, såfremt disse ikke selvforskyldt er kommet i økonomisk trang. Heruodver yde økonomisk støtte til foreninger og institutioner med kulturelle, velgørende eller almennyttige formål.

Se mere på Legatbogen

Beløb:
1.000.000 DKK

Støtter
  • Værdigt trængende under uddannelse
  • Etablering og udvidelse af virksomhed
  • Med hjælp under sygdom eller rekreation, herunder særligt ældre og svage
  • Fortrinsvis efterkommere af civilingeniør Jørgen Saxild

Støtter ikke