Cand. Merc. aud. studerende samt studie-/almennyttige formål

Fonden udøver sin aktivitet i overensstemmelse med sin fundats formålsbestemmelser. Dvs der kan støttes forskning af betydning for revisorstanden, der kan ydes støtte til medlemmer/afdødes medlemmers ægtefælle/børn, som er kommet i økonomisk trang og der kan ydes støtte til studieformål/almennyttige formål i øvrigt.

Se mere på Legatbogen

Støtter
  • Studieformål/almennyttige formål
  • Med kollektive uddelinger til studierejser for cand.merc.aud.-studerende

Støtter ikke
  • Enkelte studerende under deres kandidatstudier, herunder udvekslingsophold eller specialer
  • Studerende på BA-niveau