Kulturelle & nationale samt humanitære & sociale formål

Fonden støtter medlemmer af Lemvigh-Müller-slægten, for eksempel trængte ældre, enker/enkemænd eller unge under uddannelse. Desuden har den særlige legater til nyfødte, unge og ældre medlemmer af Lemvigh-Müller-slægten. Endelig støtter den også kulturelle, national, humanitære og sociale almennyttige formål .

Se mere på Legatbogen

Beløb:
9.500.000 DKK

Støtter
  • Kulturelle, nationale, humanitære og sociale almennyttige formål
  • Fonden vil ofte støtte dem, der ikke er så økonomisk velpolstrede og ikke modtager offentlig støtte.

Støtter ikke
  • Enkeltpersoner
  • Offentlige institutioner
  • Studierejser og studieophold
  • Musik-udgivelser
  • TV-produktioner
  • Politiske organisationer og/eller politiske formål