Almennyttige formål til gavn for dansk erhvervsliv

Legatets formål er at yde støtte til videreuddannelse og dygtiggørelse af yngre mennesker primært inden for industri og handel, støtte videnskabeligt arbejde for yngre videnskabsmænd - fortrinsvis inden for de tekniske videnskaber - samt i det hele taget virke til gavn for dansk erhvervsliv. Fra og med 1998 yder legatet endvidere støtte til lægevidenskabelig forskning.

Se mere på Legatbogen

Beløb:
6.500.000 DKK

Støtter
  • Til gavn for dansk erhvervsliv efter bestyrelsens skøn almennyttige formål

Støtter ikke