Etableringen af et Nationalt Center for Forskning i Digitale Teknologier

Innovationsfonden har til formål at yde støtte til nye initiativer og ideer, som skaber vækst og arbejdspladser gennem viden. Længerevarende projekter/partnerskaber med fokus på forskning, udvikling og/eller kommercialisering, mindre virksomheder, iværksættere og forskere med gode udviklingsplaner samt studerende, nyuddannede eller forskere, som ønsker at blive iværksættere eller at få en forskerkarriere i det private. For at komme i betragtning, skal du vise, at dit projekt har potentiale til at skabe resultater i form af ny viden, vækst og arbejdspladser. Målet er, at det danske samfund får udbytte af de penge, som bliver investeret i idéen. Det betyder derfor, at projektet kan blive stoppet, hvis resultater udebliver. Hvis det til gengæld viser sig at potentialet er større end først forventet geninvesteres der gerne i projektet.

Se mere på Legatbogen

Beløb:
1.600.000.000 DKK

Støtter
  • I overenstemmelse med regeringens prioritering af flere midler til teknologisk forskning, initiativet om etablering af et Nationalt Center for Forskning i Digitale teknologier, gennem Grand solutions
  • Centeret, der har til formål, at bygge bro mellem forskningsinstitutionerne og erhverslivet således at forskning løbende omsættes til værdiskabende løsninger og digital omstilling i erhvervslivet og den offentlige sektor
  • Centeret, der skal fremme forskning, og implementering af denne, i de relevante digitale teknologier, det vil sige kunstig intelligens, anvendelsen af Big Data, Internet-of-Things (IoT), IT-sikkerhed, kvantecomputing, blockchain og interaktionsdesign
  • Enhver juridisk enhed (som fx en virksomhed, en forskningsinstitution, en offentlig institution, mv.) i Danmark eller udlandet
  • Projektet i en varighed på op til 5 år med en investering på max. 100 millioner kr.
  • Under forudsætning af at projektets krav opfyldes. Læs opslaget, samt vejledninger og referencer. Disse kan findes under nødvendige dokumenter "Vejledning og krav"

Støtter ikke