Iværksætter m. innovativ idé til økonomisk bæredygtig forretning (Innofounder Graduate)

Innovationsfonden har til formål at yde støtte til nye initiativer og ideer, som skaber vækst og arbejdspladser gennem viden. Længerevarende projekter/partnerskaber med fokus på forskning, udvikling og/eller kommercialisering, mindre virksomheder, iværksættere og forskere med gode udviklingsplaner samt studerende, nyuddannede eller forskere, som ønsker at blive iværksættere eller at få en forskerkarriere i det private. For at komme i betragtning, skal du vise, at dit projekt har potentiale til at skabe resultater i form af ny viden, vækst og arbejdspladser. Målet er, at det danske samfund får udbytte af de penge, som bliver investeret i idéen. Det betyder derfor, at projektet kan blive stoppet, hvis resultater udebliver. Hvis det til gengæld viser sig at potentialet er større end først forventet geninvesteres der gerne i projektet.

Se mere på Legatbogen

Beløb:
1.600.000.000 DKK

Støtter
 • Kun ansøgere som er færdiguddannet med en videregående uddannelse inden for de seneste 24 måneder, regnet fra dimittenddatoen til datoen for ansøgningsfristen, eller studerende som færdiggør deres uddannelse inden opstarten af det Innofounderforløb, der søges om optagelse på
 • En iværksætteridé til et nyt produkt, en ny service eller en ny teknologi inden for et hvilket som helst fagområde og branche
 • Idéer der befinder sig i en tidlig fase, hvor der fortsat udestår en betydelig udvikling, inden produktet, servicen eller teknologien er færdigudviklet, og forretningsmodellen er på plads
 • Projekter hvor der er gjort tanker om en økonomisk bæredygtig forretning baseret på idéen. Det kan fx indebære, at der har været en struktureret dialog med potentielle kunder/brugere, eller at der eksisterer en tidlig prototype
 • Virksomheder som er max. 3 år gamle
 • Med et 12 måneder langt fuldtidsforløb, der har til formål at accelerere udviklingen af din iværksætteridé, fra de tidlige faser til et stadie, hvor du er klar til at gå på markedet eller hente investeringer
 • Med kapital indsprøjtning i de tidlige, risikofyldte faser, for at du kan udvikle din iværksætteridé, og opbygge en virksomhed omkring den
 • Ansøgere med stærke kompetencer og et godt team bag ideen (teamet kan bestå udelukkende af ansøgeren). Teamet skal være åben for feedback og være klar til at arbejde videre med og blive udfordret på idéen

Støtter ikke
 • Virksomheder som ikke adskiller sig markant fra eksisterende eller tidligere virksomheder du har ejet, drevet eller finansieret
 • Virksomheder, der er helt klar til markedet. Det forventes dog samtidigt at idéen er udviklet videre end blot idéstadiet
 • Virksomheder som allerede har opnået en større omsætning baseret på idéen. Der må dog godt være foretaget testsalg.
 • Virksomheder som allerede har adgang til kapital til at finansiere den forestående udvikling. Dog du må gerne have fået lovning på en ekstern finansiering, der fx udløses efter en central milepæl er opnået