Forskning eller andre aktiviteter til fremme af den tekniske udvikling

Fonden yder støtte til stifters familie, nærtstående personer samt trængte debitorer i stifterens dødsbo, tidligere medarbejdere eller disses efterladte, forskning eller andre aktiviteter til fremme af den tekniske udvikling, specielt inden for de områder, hvor virksomheden er baseret. Fonden yder meget sjældent støtte til almennyttige formål. Fondens formål er primært at sikre og underbygge det økonomiske grundlag for den i Gerstenberg og Agger A/S og Gerias A/S fortsatte beståen og udvikling på en sund forretningsmæssig og økonomisk basis.

Se mere på Legatbogen

Beløb:
2.400.000 DKK

Støtter
  • Forskning eller andre aktiviteter, der kan fremme den tekniske udvikling i samfundet
  • Specielt inden for de områder, som Gerstenberg og Agger A/S og Gerias A/S er beskæftiget
  • Kun meget sjældent almennyttige formål

Støtter ikke
  • Studieture, som allerede er afholdt
  • Privatpersoner