Kulturelle, videnskabelige, sociale og uddannelsesmæssige formål mm.

Fondens formål er bl.a at yde støtte til kulturelle, videnskabelige, sociale og uddannelsesmæssige formål samt andre almennyttige eller velgørende formål, som efter bestyrelsens skøn kan sidestilles hermed. Kulturelle formål støttes dog primært lokalt, mens uddannelsesmæssige formål forventes at være minimum på kandidatgradsniveau. Se venligst fondens retningslinier på www.hedenielsensfond.dk

Se mere på Legatbogen

Beløb
5.000.000 DKK årligt

Støtter
  • Kulturelle, videnskabelige, sociale og uddannelsesmæssige formål samt andre almennyttige eller velgørende formål
  • Kulturelle formål - disse støttes fortrinsvis lokalt i Horsens
  • Uddannelsesmæssige formål, der forventes at være på minimum kandidatgradsniveau
  • Kortere studie- og praktikophold på kandidatniveau
  • Udelukkende kongresdeltagere, der deltager aktivt ved kongressen med godkendt poster, indlæg eller lignende

Støtter ikke
  • Ydelser af social karakter til enkeltpersoners underhold, bog- eller CD-udgivelser
  • Kommercielle formål, som f.eks. koncerter, forestillinger og udstillinger
  • Påbegyndte studie- og praktikophold