Almennyttige formål, især inden for Sydfynske A/S's geografiske område

Fondens formål er at yde støtte til almennyttige eller dermed ligestillede formål, herunder kulturelle, sociale og ideelle formål, navnlig indenfor det tidligere Sydfynske A/S’s geografiske område. Med den tilknytning, der er til søfartserhvervet, lægger bestyrelsen hovedvægten på støtte til det maritime erhverv i bred forstand.

Se mere på Legatbogen

Beløb:
700.000 DKK

Støtter
  • Almennyttige eller dermed ligestillede formål, herunder bl.a. kulturelle, sociale og ideale formål, navnlig inden for Sydfynske A/S's geografiske område
  • Fortrinsvis det maritime erhverv i bred forstand

Støtter ikke