Sociale projekter om ensomhed, relationer og en meningsfuld alderdom

Fondens formål er at støtte forskning, social udvikling og formidling om ensomhed, sociale relationer og fællesskaber. Målet er at styrke vejene til en meningsfuld alderdom for alle. Fonden har som særligt fokus at bekæmpe stigmatisering af ældre migranter, hjemløse og andre socialt udsatte. Fonden lægger vægt på, at forskningen er nyskabende, at effekterne af det sociale projekter rækker langt ud i fremtiden, og at vidensdelingen nuancerer synet på alderdommen. Vi støtter projekter, der hjælper de allersvageste ældre – her er vores fokus.

Se mere på Legatbogen

Beløb:
3.000.000 DKK

Støtter
  • Sociale projekter, der drejer sig om at bekæmpe ensomhed samt skabe sociale relationer og fællesskaber
  • For at hjælpe ældre mennesker, som har mindst socialt og økonomisk
  • Ovenstående - enkeltpersoner kan også søge til nævnte projekter, såfremt det opfylder kravene
  • Projekter, der har et socialt sigte samt en lang levetid
  • Med fokus på, at fællesskaber og relationer ikke kun har med én aktivitet at gøre, men at de knyttede sociale bånd også rækker ind i fremtiden. Også efter selve projektet er afsluttet

Støtter ikke
  • Etablering, indkøb og drift generelt