Almennyttige, almenvelgørende og humanitære formål med socialt/humanitært sigte

Fonden støtter lægevidenskab, samfundsvidenskab, byggeforskning, almene formål mv. Aase og Ejnar Danielsens Fond er en almennyttig erhvervsdrivende fond, hvis formål er at yde støtte til personer, som hører til stifteren, direktør Ejnar Danielsens slægt samt at yde støtte til almennyttige, almenvelgørende og humanitære formål, fortrinsvis i form af støtte til forskning og videreuddannelse inden for det lægevidenskabelige og samfundsvidenskabelige område samt til byggeforskning.

Se mere på Legatbogen

Beløb
20.000.000 DKK årligt

Støtter
  • Almennyttige, almenvelgørende og humanitære formål med et socialt og humanitært sigte

Støtter ikke
  • Personlige formål - herunder legater, VIP-løn og egen løn
  • Kandidatuddannelse og tilsvarende
  • Studierejser, studieafgifter og overhead
  • Kursusophold, kongresser og konferencer
  • Lokalforeninger, politiske foreninger, sportsforeninger
  • Filmproduktion, teaterforestillinger, bogudgivelser