Forbedring af miljøet og samfundsudviklingen & almennyttige formål

Fonden er en erhvervsdrivende fond og har som formål gennem uddeling af legater at yde støtte til almennyttige og almenvelgørende formål samt at yde støtte til forbedring af miljøet og samfundsudviklingen.

Se mere på Legatbogen

Beløb:
4.659.000 DKK

Støtter
  • Forbedring af miljøet og samfundsudviklingen
  • Almennyttige og almenvelgørende formål. Ved større donationer til almennyttige formål skal det ansøgte formål være tilgængeligt for mange
  • Typisk inden for: børneinstitutioner, hjælpeorganisationer, kultur, teater, spejdere, sportsklubber og - haller, sundhed og omsorg samt uddannelse
  • Således at ca. 2/3 af uddelingerne sker i Johannes Fog A/S lokalområder, enten i form af gavekort til Johannes Fogs butikker eller som kontante beløb

Støtter ikke