Almennyttige formål

Fonden prioriterer støtte til 1) forskning fortrinsvis inden for diagnostisk kræftforskning samt anden diagnostisk forskning. 2) Allergirelaterede forskningsprojekter kan som udgangspunkt komme i betragtning. 3) sygeplejerskers ansøgninger om videreuddannelse, projektrelaterede rejser mv. vil kunne komme i betragtning mod dokumentation fra arbejdspladsen. 4) Økonomisk trængende ældre enkeltpersoner. Derudover uddeler fonden et stipendiet til Ph.D. projekter ved danske forskningsinstitutter, der medvirker til at forbedre cancer diagnostik til gavn for patienten. Samt et stipendium til en sygeplejerske, der skal arbejde med protokollen til sit Ph.D-projekt.

Se mere på Legatbogen

Beløb
3.334.000 DKK årligt

Støtter
  • Almennyttige formål

Støtter ikke