Kræftforskning, kræftsyges indlæggelser og generel sygdomsbekæmpelse

Til opfyldelse af sit formål uddeler Fonden en række legater til projekter, der navnlig står i forbindelse med arbejdet for kræftens bekæmpelse, enten til almindeligt videnskabeligt arbejde eller til hospitalsophold eller andre helbredelsesforanstaltninger for ubemidlede kræftpatienter. En del af de til uddeling disponible beløb kan også efter legatbestyrelsens skøn anvendes til støtte for bekæmpelsen af andre sygdomme, til understøttelse for ubemidlede syge, herunder navnlig kræft- og poliopatienter samt til understøttelse for ubemidlede blinde.

Se mere på Legatbogen

Beløb
3.000.000 DKK årligt

Støtter
  • Projekter, der navnlig står i forbindelse med arbejdet for kræftens bekæmpelse, enten til almindeligt videnskabeligt arbejde eller til hospitalsophold eller andre helbredelsesforanstaltninger for ubemidlede kræftpatienter
  • Sekundært bekæmpelse af andre sygdomme eller understøttelse for ubemidlede blinde, herunder navnlig kræft- og poliopatienter samt til understøttelse for ubemidlede blinde

Støtter ikke