HIV-smittede børn og unge under 18 år, der bor i Danmark

Fonden arbejder med hiv og aids samt tilhørende områder af betydning for hiv og aids både nationalt og internationalt. Fonden arbejder for at forebygge hiv, for hiv-test og effektiv hiv-behandling samt for, at nye forebyggelsesmetoder udvikles og anvendes. Der ydes støtte til forskningen i en kur mod hiv samtidig med, at der arbejdes for at styrke rettighederne for de mest udsatte målgrupper, bekæmpe stigma og diskrimination og for at fjerne barrierer for en effektiv hiv-indsats, hvad enten de hidrører seksuel sundhedstilstand eller bunder i sociale og/eller politiske årsager, i kønsidentitet, i seksualitet eller migrantstatus.

Se mere på Legatbogen

Beløb
5.000.000 DKK årligt

Støtter
  • HIV-smittede børn og unge under 18 år, der bor i Danmark eller er tilknyttet det danske behandlingssystem (asylansøgere og personer på tålt ophold anses for at bo i Danmark)
  • Hvert barn med maksimalt ét legat om året
  • Med midler fra "Børnepuljen"

Støtter ikke