HIV-smittede, som bor i DK/er tilknyttet det danske behandlingssystem

Fonden arbejder med hiv og aids samt tilhørende områder af betydning for hiv og aids både nationalt og internationalt. Fonden arbejder for at forebygge hiv, for hiv-test og effektiv hiv-behandling samt for, at nye forebyggelsesmetoder udvikles og anvendes. Der ydes støtte til forskningen i en kur mod hiv samtidig med, at der arbejdes for at styrke rettighederne for de mest udsatte målgrupper, bekæmpe stigma og diskrimination og for at fjerne barrierer for en effektiv hiv-indsats, hvad enten de hidrører seksuel sundhedstilstand eller bunder i sociale og/eller politiske årsager, i kønsidentitet, i seksualitet eller migrantstatus.

Se mere på Legatbogen

Beløb
5.000.000 DKK årligt

Støtter
  • HIV-smittede, som bor i Danmark eller er tilknyttet det danske behandlingssystem (asylansøgere, handlede kvinder og mænd samt personer på tålt ophold anses for at bo i Danmark)
  • Også asylansøgere, handlede kvinder og mænd samt personer på tålt ophold - disse anses for at bo i Danmark
  • Når ansøgerens arbejdsmæssige, økonomiske og helbredsmæssige situation er ændret som følge af hiv-infektionen
  • Med vægtlægning af både sygdomsmæssige, sociale og økonomiske forhold. Fx følgesygdomme, bivirkninger ved behandling, psykisk svækkelse, forringede indkomstforhold eller svære livsomstændigheder som følge af hiv
  • Ovenstående med det formål, at gøre det nemmere at leve med HIV, f.eks. ved psykologhjælp, tandbehandling eller en tiltrængt pause fra hverdagen i form af rejser og rekreation
  • Med et patientlegat på op til 10.000 kr. Du kan kun modtage støtte en gang årlig, men det er muligt at søge flere gange, dog kan en person som hovedregel højest modtage 10.000 kr. i patientstøtte fra AIDS-Fondet
  • Under fuld diskretion

Støtter ikke
  • Almindelige faste udgifter som husleje, mad, månedlige regninger etc