Almenvelgørende og almennyttige formål

Fonden har til formål at støtte almenvelgørende og almennyttige formål. Fonden disponerer sine midler ved uddeling til sociale og kulturelle formål overvejende til gavn for modtagere i lokalområdet (Aarhus), og der foretrækkes modtagere, hos hvem fondens bidrag vil blive særligt værdsat, og modtagere, som i mindre grad modtager bidrag fra anden side. Fonden disponerer endvidere ikke sine midler ved uddeling til individuelle modtagere (privatpersoner).

Se mere på Legatbogen

Beløb
400.000 DKK årligt

Støtter
  • Almenvelgørende og almennyttige formål
  • Sociale og kulturelle formål overvejende til gavn for modtagere i lokalområdet (Aarhus)

Støtter ikke
  • Individuelle modtagere (privatpersoner)