Dansk Ungdoms Fællesråd


Debat: Foreningsdanmark kan øge unges demokratiske deltagelse

Debat: Foreningsdanmark kan øge unges demokratiske deltagelse

DEBAT: Skal unges demokratiske potentiale virkelig forløses, kræver det, at vi genbesøger, hvad det vil sige at være politisk aktiv i samfundet, og ser på, hvilken rolle ungdomsforeningerne har, skriver Mia Jo Otkjær og Simon Raaby Poulsen.