Dansk Ungdoms Fællesråd


DUF lider nederlag i Tipsungdomsnævnet

DUF lider nederlag i Tipsungdomsnævnet

LOTTOMIDLER: Tipsungdomsnævnet har givet en lille forening medhold i klage over, at DUF vil trække millionstøtte. Sagen skal nu genbehandles af DUF's tipsudvalg.