Børns Vilkår


Debat: Mental sundhed er vigtig for NGO-branchen’s ildsjæle

Debat: Mental sundhed er vigtig for NGO-branchen’s ildsjæle

DEBAT: Dårligt arbejdsmiljø i NGO'erne skal bekæmpes i alle led. Både bestyrelserne, topledelsen, funktionsledere, de ansatte ildsjæle, lokalforeninger og frivillige skal erkende, at der er behov for at få mental sundhed på dagsordenen, skriver Lars Bo Pedersen. 

Børns Vilkår: Ny teknologi kræver nye organisationer

Børns Vilkår: Ny teknologi kræver nye organisationer

DEBAT: Én af de vigtigste ledelsesmæssige udfordringer i langt de fleste organisationer – også i civilsamfundet – er at få størst muligt positivt udbytte af den nye teknologi, skriver Rasmus Kjeldahl.