Højskoler


Højskoleforstander: Unge efterspørger dannelse for dannelsens skyld

Højskoleforstander: Unge efterspørger dannelse for dannelsens skyld

REPLIK: Det er en fejlslutning, når Andreas Lloyd konkluderer, at de højskoler, som ikke svarer til hans program, er formet af ”et muntert fjumreår”. Unge efterspørger i stigende grad dannelse, som kan modsvare samfundets krav om målrettethed, skriver Thue Kjærhus, forstander på Rønshoved Højskole.

Fra Hogwarts til handlekraft – nye veje for højskolerne i det 21. århundrede

Fra Hogwarts til handlekraft – nye veje for højskolerne i det 21. århundrede

OPINION: Højskolerne er lidt ligesom Hogwarts fra Harry Potter-bøgerne en lille magisk verden, hvor ressourcestærke unge kan prøve kræfter med noget kreativt, inden de atter kaster sig ud i konkurrencestatens ræs. Men sådan behøver det ikke kun at være, skriver community organiser Andreas Lloyd.

Færre flygtninge på højskole?

Færre flygtninge på højskole?

SAMTALE: Højskoleplaner om at tage 500 flygtninge til efteråret mangler plads i regeringens og kommunernes nye aftale om integration. Arbejdsmarkedet er i fokus – men hvad med borgerdyden og indslusningen i civilsamfundet?