Sociale indsatsers værdi


ØUG: Økonomisk værdi følger i halen på social forandring – ikke omvendt

ØUG: Økonomisk værdi følger i halen på social forandring – ikke omvendt

DEBAT: Socialområdet ses i stigende grad som en investerings-mulighed og ikke blot som en udgift. Ifølge Økonomer Uden Grænser er der en risiko for, at de mest attraktive sociale investeringer bliver dem, som på kort sigt skaber de største budgetøkonomiske gevinster, og ikke dem, som både skaber bedre liv og økonomi på længere sigt.

Debat: Skal private investeringer spille en rolle i dansk socialpolitik?

Debat: Skal private investeringer spille en rolle i dansk socialpolitik?

DEBAT: Folketinget behandler i disse dage et forslag, som vil åbne for nye investeringsmodeller på socialområdet. Dansk Socialrådgiverforening og pensionsselskabet Skandia er henholdsvis bekymret og begejstret, men begge efterlyser en grundlæggende og grundig debat om velfærdssamfundets retning.

Debat: Velfærdsbesparelser giver fremtidige kæmperegninger

Debat: Velfærdsbesparelser giver fremtidige kæmperegninger

DEBAT: Det burde være en politisk pligt at beregne de langsigtede økonomiske konsekvenser af besparelser på sociale indsatser, mener Torsten Gejl (ALT). I modsætning til besparelserne fremhæver han, at langsigtede sociale investeringer som regel vil give et økonomisk overskud.