Opinion


Kommentar: Politikerne må ikke tage fondenes bidrag for givet

Kommentar: Politikerne må ikke tage fondenes bidrag for givet

KOMMENTAR: Når offentlige danske forskningsinstitutioner er i stand til at gøre sig gældende, skyldes det i høj grad, at de private fonde har tredoblet deres bidrag siden 2007. Men politikerne må ikke tage fondenes bidrag for givet, skriver Birgitte Boesen.

Kommentar: Riskærs fængslende fondseventyr

Kommentar: Riskærs fængslende fondseventyr

KOMMENTAR: Den offentlige hukommelse er kort, og de centrale mellemregninger bliver tit glemt i strømmen af nye begivenheder. Derfor kan det forhåbentlig være nyttigt at få genopfrisket historien bag Klaus Riskær Pedersens fondseventyr, skriver Birgitte Boesen.