Klummer


Kommentar: På forkant i udkanten

Kommentar: På forkant i udkanten

KOMMENTAR: Det er hverken nemt eller gratis at genfinde de lokale potentialer, når selve fundamentet for fællesskabet er mere eller mindre forsvundet, skriver Birgitte Boesen.

Kommentar: Politikerne må ikke tage fondenes bidrag for givet

Kommentar: Politikerne må ikke tage fondenes bidrag for givet

KOMMENTAR: Når offentlige danske forskningsinstitutioner er i stand til at gøre sig gældende, skyldes det i høj grad, at de private fonde har tredoblet deres bidrag siden 2007. Men politikerne må ikke tage fondenes bidrag for givet, skriver Birgitte Boesen.