Ni ting, der er værd at overveje, før I går ind i en alliance

SAMARBEJDE: En alliance kan være en god indgang til at tage livtag med komplicerede samfundsproblemer, men metoden har sine vanskeligheder. Her deler Mary Fonden, Red Barnet og Børns Vilkår ud af deres erfaringer fra arbejdet i Alliancen mod mobning.

Der findes nødder, som er så svære at knække, at man kun kan få krammet på dem, hvis man er flere om det. Alliancer er en vej at gå, når man vil komplekse samfundsproblemer til livs.

Men selvom en alliance kan være den eneste farbare vej mod målet, er den sjældent let. Grundige overvejelser i rette tid kan dog rydde nogle forhindringer af vejen.

Her er ni erfaringer fra Mary Fonden, Red Barnet og Børns Vilkår. 

1. Kom hurtigt i gang med at beskrive og udvikle indhold
Det er nødvendigt at afsætte tid til at lære hinandens forskellige kompetencer at kende. Men overvej, hvordan I hurtigt kan komme i gang med at lave konkret indhold. Det styrker jeres fælles forståelse af alliancens indhold og formål. Og det forbedrer mulighederne for at hente finansiering.

2. Sørg for at få forskellige kompetencer i spil
Lad udviklingsarbejdet foregå i en gruppe af medarbejdere med forskellige faglige og personlige kompetencer. Det giver en bedre proces og et stærkere produkt i sidste ende. Overvej også at inddrage eksterne parter – for eksempel i advisory boards og følgegrupper.

3. Overvej, hvordan I kan få flere parter med
Tænk over, om I kan tilrettelægge alliancens aktiviteter på en måde, så flere kan slutte sig til dem og bidrage med det, de nu har og på det niveau, de kan overkomme. Ikke alle behøver at forpligte sig til at udvikle og drive en indsats.

4. Brug jeres brands aktivt
Et stærkt brand er en ressource. Så jo stærkere jeres allianceparter er, jo bedre muligheder får I for at komme i dialog med fonde og andre samarbejdspartnere.

5. Tilpas aktiviterne efter alliancens størrelse – og omvendt
Ambitiøse, intensive indsatser – som for eksempel at udvikle en helskoleindsats – kræver et tæt samarbejde over lang tid. Der er grænser for, hvor mange aktører der meningsfuldt kan deltage i det. Overvej, om I kan supplere de meget intensive aktiviteter med mindre intensive, som flere parter kan gå ind i.

6. Find sammen på tværs af sektorer og fagligheder
Når I sætter aktører fra forskellige sektorer sammen, bringer I samtidig flere forskellige perspektiver og fagligheder i spil – og styrker alliancens samlede netværk. Alle tre ting gør alliancen stærkere.

7. Skab klare rammer for samarbejdet fra starten
Sørg for fra starten at få afstemt forventningerne og afklaret eventuelle uoverensstemmelser, så I tager konflikter i opløbet. Det betaler sig at bruge tid på at få det juridiske grundlag på plads.

8. Lav de bedst mulige organisatoriske rammer for aktiviteterne
Gennemtænk grundigt, hvordan I vil organisere jer. Nedsætter I en selvstændig organisation med eget sekretariat, kan I lette koordinationen af samarbejdet og give ledelsen bedre muligheder for at være tæt på projektmedarbejderne.

9. Gennemtænk roller, kompetencer og kommunikation
Hvem står for hvad, og hvem har kompetencen til at træffe hvilke beslutninger? Det er vigtigt at få på plads, inden I går i gang. Og vær opmærksom på, at forskellige organisationer kommunikerer på forskellige måder og i forskellige grader. Sørg for at sikre, at den interne kommunikation er i orden, så alle involverede har samme viden om, hvad der foregår og hvorfor.

Kilde: Moos-Bjerre: Casestudie af Alliancen mod mobning

Forrige artikel Civilt overblik: Kaos i Liva Rehab og markant fondsmelding fra Hækkerup Civilt overblik: Kaos i Liva Rehab og markant fondsmelding fra Hækkerup Næste artikel Ny Liva-formand erkender: Der har været problemer med arbejdsmiljøet Ny Liva-formand erkender: Der har været problemer med arbejdsmiljøet